Wednesday, July 25, 2007

စမြတ္ပရာကန္အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ


ဘန္ေကာက္ဧ။္ ေတာင္ဘက္ ၂၉ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိၿပီး ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႕ အတြင္းသို႕ ေက်ာက္ဖယား ျမစ္ စီး၀င္ရာ ေဒသတြင္ တည္ရွိသည္။ အယုဒၼၶယေခတ္က သာမန္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ မွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ မေရတြက္ ႏိုင္ေသာ သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို စုစည္း တင္ျပရာ ေနရာေရာ၊ စက္မႈ ဇုန္ႀကီး မ်ားပါ တည္ရွိရာ ေနရာႀကီး အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ စည္ပင္ လာခဲ့ ေလသည္။ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္အတြက္ လည္ပတ္စရာ စံုလွသည္ကိုလည္း သည္ေနရာတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေလသည္။ ထို႕ျပင္ ဧရာ၀ဏ္ ျပတုိက္လည္း ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေလသည္။

မူအန္ဘိုရမ္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕။ ။ သည္ျပတိုက္သည္ ဧက၂၀၀ခန္႕ က်ယ္၀န္းၿပီး ကမၷ‡ာ့အႀကီးဆံုး ေလဟာျပင္ျပ တိုက္ ျဖစ္ေလသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ သည္ျပတိုက္ၿမိဳ႕ကို စတင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ သည္ျပတိုက္သည္ စမြတ္ပရာကန္ၿမိဳ႕မွ ၈ကီလိုမီတာ၊ ဆူခမ္ဗစ္လမ္းမွ ၃၃.၅ ကီလိုမီတာ ေ၀းကြာေသာ ဘန္ပူး အရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပံုေသး ခ်ံဳ႕ထားေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ နယ္ေျမမ်ားဧ။္ ပံုတူမ်ားကို တစ္ေနရာ တည္းတြင္ တဆက္တည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တိုင္း၊ ခရိုင္တို႕မွ သမိုင္း၀င္ေနရာမ်ားဧ။္ ပံုစံတူမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ဆူခိုထိုင္းမွ ၀ပ္မဟာထပ္၊ ဆာလာဘူရီမွ ဖရာ့ဗုဒၼၶဘတ္၊ မူအန္နခြန္မွ ဖရာထပ္၊ ဖႏြန္ရမ္မွ ဖရာဆပ္ဟင္ႏွင့္ ဖရာထပ္ခ်ိဳင္းယ အစရွိသျဖင့္တို႕ပါ၀င္သည္။

ဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ၀င္ေၾကး။ ။မနက္၈နာရီမွ ညေန၅နာရီအတြင္းေန႕စဥ္ဖြင့္လွစ္ၿပီး
လူ၀င္ေၾကးမွာလူႀကီးတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္၅၀။
၁၂ႏွစ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးလွ်င္ ၂၅ဘတ္။
၅ႏွစ္ေအာက္ကေလး-အခမဲ့
ကား၀င္ေၾကးမွာ ဆလြန္းကားတစ္စီးလွ်င္ ဘတ္၅၀။
ဘင္ကားတစ္စီးလွ်င္ ဘတ္၁၀၀။
ဇိမ္ခံဘတ္စ္ကားတစ္စီးလွ်င္ ဘတ္၂၀၀။

ခရီးစဥ္လမ္းညႊန္

ေမာ္ေတာ္ကား။ ။ဆမ္ရြန္-ဆမြတ္ ပရာကန္ လမ္းမႀကီး အတိုင္း သြားၿပီး ဆမြတ္ ပရာကန္ရွိ အဂၤလိပ္အကၼၡရာ တီပံု လမ္းဆံုေရာက္လွ်င္ ဘယ္ဘက္သို႕ ေကြ႕ၿပီး ဆူခန္ဗစ္ လမ္းေဟာင္း အတိုင္း ၃၃ ကီလိုမီတာခန္႕ သြားၿပီးလွ်င္ မူအန္ ဘိုရမ္ ျပတိုက္ၿမိဳ႕ အ၀င္ လမ္းညႊန္
ဆိုင္းဘုတ္ကို ေတြ႕ပါမည္။ ထိုအ၀င္လမ္း အတိုင္း ၈ ကီလိုမီတာ ခန္႕သြားလွ်င္ ဘယ္ဘက္တြင္ ျပတိုက္ၿမိဳ႕ကို ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဘတ္စ္ကား။ ။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ ပန္ကေလာင္း အရပ္မွ ဂိတ္စေသာ ဘတ္စ္ကားအမွတ္ ၁၁ကိုစီးကာ ပတ္နမ္ အရပ္ ဂိတ္ဆံုးတြင္ ဆင္းပါ။ ဂိတ္ဆံုး မွတဖန္ မီနီဘတ္စ္ေခၚ ဘတ္စ္ကားငယ္ အမွတ္ ၃၆ကို ထပ္မံစီးပါက ဂိတ္ဆံုး လွ်င္ ေရာက္ပါသည္။စမြတ္ပရာကန္မိေက်ာင္းေမြးျမဴေရးျခံႏွင့္ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္

၁၉၅၀က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံဧ။္ ပထမဆံုးျဖစ္ကာ ယခုအခါ ကမၷ‡ာ့အႀကီးဆံုး မိေက်ာင္း ေမြးကန္ ျဖစ္ေလသည္။ ဆမြတ္ပရာကန္ ၿမိဳ႕လယ္မွ ၃ကီလိုမီတာ ကြာေ၀းေသာ တိုင္ဘန္ အရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး မိေက်ာင္း အရြယ္စံု အမ်ိဳးစံု အေကာင္ေရ ၄၀၀၀၀ခန္႕ေမြးျမဴ ထားေလသည္။ အစာ ေကၽြးခိ်န္မွာ ညေန၄နာရီခြဲ မွ၅နာရီခြဲ၊ ျပပြဲခိ်န္မွာ ေန႕လယ္ ထမင္းစားခ်ိန္ မွလြဲၿပီး မနက္ ၈နာရီမွ ညေန ၅နာရီၾကား တစ္နာရီတိုင္း၊ အထူး ျပပြဲမ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူ ရံုးပိတ္ရက္ မ်ားတြင္ ေန႕လယ္၁၂နာရီမွ ညေန ၅နာရီၾကား တစ္နာရီတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ဆက္ကပ္ မွာ မနက္ ၉နာရီခြဲမွ ညေန ၄နာရီခြဲၾကား တစ္နာရီတိုင္း တြင္ျဖစ္ၿပီး အျခား သတၲ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာ က်ား၊ ခ်င္ပန္ဇီ ေမ်ာက္၊ ဂစ္ဘြန္ေမ်ာက္၊ ကုလားအုတ္၊ ေရျမင္းႏွင့္ အျခားသတၷ…၀ါ မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈႏိုင္ကာ ယဥ္ပါးေနေသာ ထိုသတၷ…၀ါမ်ား ႏွင့္အတူ တြဲၿပီး ဓာတ္ပံု ရိုက္ႏိုင္ေလသည္။

ဒိုင္ႏိုေဆာ ျပတိုက္တြင္ အသက္ ရွိစဥ္က အရြယ္အစား အတိုင္း ဖန္တီး ျပဳလုပ္ထားေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာ ရုပ္တုမ်ားႏွင့္ ၁၃ မ်ိဳးေသာ ဒိုင္ႏိုေဆာမ်ားဧ။္ အရိုးမ်ားကို ျပသ ထားေလသည္။ ထို႕ျပင္ လူႏွင့္သမိုင္းဦး သတၲ၀ါမ်ား အေၾကာင္း ကိုလည္း ရုပ္ပံု ကားခ်ပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးကာ ရုပ္ရွင္ သဖြယ္ တင္ဆက္ျပသ ရွင္းလင္း ေျပာျပပါသည္။ သည္ျပတိုက္ ကို မနက္ ၇နာရီမွ ညေန ၆နာရီ အတြင္း ေန႕စဥ္ ဖြင့္လွစ္ပါသည္။

၀င္ေၾကး။ ။ ၀င္ေၾကးမွာလူတစ္ဦးလွ်င္ ဘတ္၃၀၀။

ခရီးစဥ္လမ္းညႊန္
ဘတ္စ္ကား။ ။အဲယားကြန္းဘတ္စ္အမွတ္ ၇၊ ၈၊ ၁၁ အဆင္ေျပရာ (သို႕မဟုတ္) သာမန္ ဘတ္စ္ကား အမွတ္ ၂၅၊ ၁၀၂ တို႕ကို စီးကာ ဆမြတ္ ပရာကန္ ေရာက္လွ်င္ ေဒသသံုး ထရပ္ကား ပံုစံ ဘတ္စ္ကား အမွတ္.၁ ႏွင့္ .၈၀ တို႕ကို ထပ္မံ စီးနင္းကာ ေရာက္ရွိ ႏိုင္ပါသည္။

No comments: