Wednesday, July 25, 2007

ကန္ခ်နပူရီ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ကန္ခ်နပူရီသည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္ ကီလိုမီတာ ၁၃၀ခန္႕ ေ၀းကြာေသာ အရပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ျမစ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္ေဘး အပန္းေျဖ ရိပ္သာမ်ား ေၾကာင့္ သာယာ လွပလ်က္ ရွိေလသည္။ ဘန္ေကာက္မွ ကားျဖင့္ ႏွစ္နာရီအတြင္း ေရာက္ႏိုင္ ေလသည္။ ကန္ခ်နပူရီ၏ အဓိက ဆြဲေဆာင္မႈ မွာ ကမၻာေက်ာ္ ေကြးျမစ္ကူး တံတား ျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္ အနီးတ၀ိုက္တြင္သူရဲေကာင္း စစ္သည္ ဗိမာန္ႏွင့္ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္ ရွိေလသည္။

ဒုတိယကမၷ‡ာစစ္အတြင္း ဂ်ပန္တို႕က ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ သြားေရာက္ကာ သူတို႕၏စစ္တပ္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ စစ္သံု႕ပန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လူမ်ားကို ေခၽြးတပ္ဆြဲကာ ေဖာက္လုပ္ ခဲ့ေသာ ေသမင္းတမန္ မီးရထားလမ္းမွာ သည္တံတားေပၚက ျဖတ္သန္း သြားေလသည္။ ထိုရထားလမ္း အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားစြာ ေခၽြးတပ္ အဆြဲခံရၿပီး အမ်ားစုမွာ ရထားလမ္း ေဖာက္စဥ္မွာပင္ ေသဆံုးခဲ့ ၾကရသည္။ မူလတံတားမွာ စစ္အတြင္း ၁၉၄၅ ခုႏွစ္က မဟာမိတ္တပ္မ်ား ဗံုးၾကဲ တိုက္ခိုက္ ခံရစဥ္က ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး စစ္ႀကီးၿပီး ေသာအခါ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ထားျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ သို႕ေသာ္မူရင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မႈ ကြဲျပားစြာ ျမင္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ထားေသာ တံတားပိုင္းကို ေလးေထာင့္သ႑ာန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး မူရင္းတံတားမွ ၾကြင္းက်န္ ရစ္သည့္ တံတားပိုင္းကို အခံုးပံု သ႑ာန္ျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ေလသည္။ တံတားဧ။္ အေရွ႕ဘက္ ျခမ္းတြင္ မီးရထား လမ္းေျပး ကားငယ္ႏွင့္ မီးရထား ျပတိုက္ဥယ်ာဥ္ တည္ရွိပါသည္။


စန္ဂ္ခ်ဳတို လမ္းေပၚရွိ မီးရထား ဘူတာရံုႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္ ကန္ခ်နဘူရီ စစ္သခၤ်ိဳင္း တည္ရွိသည္။ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္စဥ္ ေသဆံုး ခဲ့ေသာ စစ္သံု႕ပန္း ၆၉၈၂ ဦးကိုျမႈပ္ႏွံထားသည္။ သို႕ေသာ္ တကယ္ ေသဆံုးခဲ့သူ ဦးေရမွာ ခန္႕မွန္းေျခ စစ္သံု႕ပန္း ၁၂၃၃၉ ဦးႏွင့္ ေခၽြးတပ္သား ၇၀၀၀၀ ႏွင့္ ၉၀၀၀၀ ဦးေရၾကား ေသဆံုး ခဲ့ၾကၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သား ႏွစ္ဆယ္ ရာခိုင္ႏံႈန္း ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ယူဆၾက ပါသည္။

စိုင္ေရာ့ အမ်ိဳးသား သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္သည္ ၃၀၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ က်ယ္၀န္းၿပီး ထူးျခား ဆန္းၾကယ္ေသာ သဘာ၀ လိုဏ္ဂူမ်ားႏွင့္ ေခြ႕ႏိြဳင္ ျမစ္တြင္းသို႕ တိုက္ရိုက္ စီး၀င္ေသာ စိုင္ေရာ့ရိုင္ ေရတံခြန္ တို႕ေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကား ေလသည္။ ဘန္ဂလို အိမ္ငယ္မ်ား၊ ျမစ္တြင္းစီး ေဖာင္မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲစား အသံုးအေဆာင္ ပစၷည္းမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ၀ယ္ယူ ငွားရမ္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေန႕ခင္း ေစ်းဆုိင္မ်ား ကလည္း လည္ပတ္သူ မ်ားကို မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ေပးေလသည္။

သမိုင္း ပညာရွင္မ်ားဧ။္ မွတ္သားခ်က္ မ်ားအရ ေရွးေဟာင္း ကန္ခ်နဘူရီသည္ ဘန္လက္ရာ အရပ္တြင္ ရြာငယ္ အသြင္ျဖင့္ တည္ရွိၿပီး လက္ရွိၿမိဳ႕ဧ။္ ေျမာက္ဘက္ ၁၆ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ တည္ရွိ ပါသည္။ ကန္ခ်နဘူရီဧ။္ ေရတံခြန္မ်ား၊ ေတာင္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀လိုဏ္ဂူမ်ား၊ သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္ မ်ားႏွင့္ ေကြးျမစ္တို႕ဧ။္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အလွအပမ်ားက ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေသာ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ သဘာ၀ ဥယ်ာဥ္ တြင္းရွိ ၇ဆင့္ ရွိေသာ ဧရာ၀ဏ္ ေရတံခြန္၊ စစ္သမိုင္း ျပတိုက္၃ခု၊ စစ္သခၤ်ိဳင္း၂ခု၊ သဘာ၀ ျပတိုက္ တစ္ခု၊ ေရပူစမ္း၊ ထိုင္းႏွင့္ တရုတ္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေသမင္းတမန္ ရထားလမ္း တို႕သည္ ကန္ခ်နပူရီသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၏ခရီးစဥ္လမ္းညႊန္

ေမာ္ေတာ္ကား။ ။ (၁)ဘန္ေကာက္မွ နခြန္ခ်ိဳင္စီႏွင့္ နခြန္ပသြန္ တိုင္းကို ျဖတ္ၿပီး ဖတ္ခဆမ္(ဏ့နအုေ်နာ) အမွတ္၄ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး အတိုင္း သြားလွ်င္ လမ္းတြင္ ဘန္းပြန္၊ သာမခႏွင့္ သာမူအန္ တို႕ကို ျဖတ္ၿပီး ကန္ခ်နဘူရီသို႕ ေရာက္ေလသည္။ (၂) ဘန္ေကာက္မွ အမွတ္၃၃၈ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး အတိုင္း သြားလွ်င္ နခြန္ခ်ိဳင္စီ သို႕ ေရာက္ၿပီး ထိုမွတဆင့္ အမွတ္၄ အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီး အတိုင္း သြားလွ်င္ ကန္ခ်နဘူရီသို႕ ေရာက္ပါသည္။

ဘတ္စ္ကား။ ။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ဧ။္ ေတာင္ပိုင္းအေ၀းေျပးဂိတ္မွ ကန္ခ်နဘူရီသို႕ မနက္၄နာရီမွ ည ၈နာရီအတြင္း ၁၅မိနစ္တိုင္း သာမန္ဘတ္စ္ကားတစ္စီးႏံႈးထြက္ေလ့ရွိကာ ကားေမာင္းခ်ိန္၃နာရီအတြင္း ကန္ခ်နဘူရီသို႕ေရာက္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ၆၆၂-၄၃၄-၅၅၅၇ႏွင့္ ၆၆၂-၄၃၄-၅၅၅၈တို႕သို႕ စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ ပထမတန္းစားေလေအးစက္တပ္ဘတ္စ္ကားမ်ားသည္လည္း သည္အေ၀းေျပးဂိတ္မွပင္ ၂၅မိနစ္တိုင္းကားတစ္စီးႏံႈးထြက္ေလ့ရွိပါသည္။ ဆက္သြယ္ရန္ ၀၂ ၄၃၅ ၅၀၁၂ယ ၀ ၂၄၃၅ ၁၁၉၉ သမ ၀၂ ၈၈၄ ၆၂၄၉ သမ တတတ.အမေည်စသမအ.ခသ.အ့ သို႕ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ နခြန္ပသြန္၊ ရတ္ခ်ဘူရီႏွင့္ ဆဖန္ဘူရီ အေ၀းေျပးဂိတ္မ်ား မွလည္း ကန္ခ်နဘူရီ သို႕တိုက္ရိုက္ေျပးေသာ ကားမ်ားရွိၿပီး ၁နာရီခြဲမွ ႏွစ္နာရီခြဲခန္႕ၾကာ ကားေမာင္းလွ်င္ ေရာက္ပါသည္။

မီးရထား။ ။ သာမန္မီၤးရထားမ်ားသည္ဘန္ေကာက္ထံုဘူရီအရပ္ရွိဘန္ေကာက္ႏိြဳင္ ဘူတာရံုမွ ေန႕စဥ္ထြက္ပါသည္။ တတိယတန္းစားခံုမ်ားသာရရွိႏိုင္ၿပီး ဘန္ေကာက္မွ ကန္ခ်နဘူရီထိ ၃နာရီခန္႕ ၾကာႏိုင္ပါသည္။

စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕ႏွင့္ အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ဟြာလန္ဖုန္းအရပ္ရွိဘန္ေကာက္ဘူတာႀကီးမွအထူးရထားသည္ မနက္၆နာရီခြဲခန္႕တြင္ကန္ခ်နဘူရီသို႕ထြက္ၿပီး ည ရနာရီ ၅၅မိနစ္တြင္ ကန္ခ်နဘူရီမွဘန္ေကာက္သို႕ ျပန္လည္ ခုတ္ေမာင္းလာပါသည္။ သည္ရထားသည္ လမ္းခရီးတေလွ်ာက္တြင္ဖရာ့ပထုံေစတီ၊ ေသမင္းတံမန္တံတားႏွင့္ ဖရာစပ္မူအန္စင္ဂ္သမိုင္းဥယ်ာဥ္တို႕သို႕သြားေသာ မီနီဘတ္စ္ကားဂိတ္တို႕တြင္ ရပ္နားေပးပါသည္။ ကန္ခ်နဘူရီမွ ၀မ္ဖိုသို႕ အထူးေရေႏြးေငြ႕သံုးရထားျဖင့္လည္း ေျပးဆြဲေပးေသာ အေပ်ာ္စီးရထားရွိပါသည္။

ကန္ခ်နဘူရီၿမိဳ႕၀န္းက်င္သည္ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ေလ့လာလိုပါကရႏိုင္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ကိုႏွံ႕စပ္စြာလည္ပတ္ႏိုင္ရန္ စက္ဘီး၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကားတို႕ျဖင့္လည္းလည္ပတ္ႏိုင္ေလသည္။ မဲ့နမ္ေကြးလမ္းေပၚရွိ ဟိုတယ္မ်ား၊ တည္းခိုခန္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ စက္ဘီးမ်ားကို ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။

No comments: