Wednesday, August 8, 2007

ထိုင္းမွာ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္

အေရွ႔ေတာင္အာရွရဲ႕ဆုံမွတ္၊ အေရွ႔အာရွနဲ႕ ေတာင္အာရွ တို႕ကို ဆက္သြယ္ ေပးရာ လမ္းဆံု အျဖစ္ အခ်က္အခ်ာ က်မႈမ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီး လူေနမႈစားရိတ္ သက္သက္သာသာႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပ အခင္းအက်င္း၊ မီး၊ ေရ၊ စီးပြားေရးနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႕ ရင္းႏွီး ျမႈပ္ႏွံ မႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီ မ်ားေၾကာင့္ တေန႕တျခား စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ လာေနတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ လုပ္သား လိုအပ္ခ်က္ ဟာလည္း တိုးတက္မႈ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္မွာ ပါ၀င္လာ ေနပါတယ္။ သည္လို လုပ္အား လိုအပ္မႈ ေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားက တရားမ၀င္ လာေရာက္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကသူမ်ားကို သိသာသိေစ၊ မျမင္ေစနဲ႕ ဆိုတဲ့ အတိုင္း ၁၀ေယာက္ အဖမ္းျပကာ အေယာက္ တစ္ရာမက ျပန္ခိုးသြင္း ေနၾကတာ ထိုင္းရဲမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

တရား၀င္ အလုပ္လုပ္ လိုသူမ်ား အတြက္ ကေတာ့ ပညာေရး အဆင့္ျမင့္သူ မ်ားကို အလြန္ပင္ အလိုရွိၾကပါတယ္။ အလြန္ အသံုး၀င္ရာ နယ္ပယ္မွ မဟာဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံသား ေလွ်ာက္ထားရန္ ဆြယ္သည္ အထိပင္ အလိုရွိ ၾကပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အလိုရွိေသာ ကာယ၊ ဉာဏ လုပ္သားမ်ားမွာ အစဥ္လိုက္ အားျဖင့္

၁. ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား
၂. ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား
၃. စက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး www.jobdb.com တြင္အလုပ္ ရွာေဖြ ႏိုင္ၾကပါသည္။ work permit ရရွိၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ credit card ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ရကာ တိုက္ခန္းမ်ား၊ ကားမ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ ၀ယ္ႏိုင္ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံံျခားသား မ်ားမွာ မီတာ၆၀ ပတ္လည္ ရွိေသာ ေျမကြက္ကို ပိုင္ဆိုင္၀ယ္ယူ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ျပင္ work permit ရရွိၿပီး သက္တမ္း ၃ႏွစ္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ သက္တမ္း ၅ႏွစ္ရွိသူ အမ်ိဳးသားမ်ား Permanent residence ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး ပညာရွင္ မ်ားကိုမူ ထိုင္းမ်ားႏွင့္ မ်ိဳးႏြယ္ တူမ်ားဟု ဆိုကာ အထူး အခြင့္အေရးမ်ား ေပးကာ ဆြဲေဆာင္ စည္းရံုးၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ေပးကာ ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္ အေရး ခံစားခြင့္ ရေလသည္။

ထိုင္းတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္လိုသူ ျမန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္းစာႏွင့္ စကား ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ထားခဲ့ ႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အသက္၂၀ - ၂၅ ၀န္းက်င္ ထိုင္းလူမ်ိဳး မ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း ပညာေရး စနစ္သစ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကား အသင့္အတင့္ ေျပာႏိုင္ ေသာ္လည္း က်န္ထိုင္း မ်ားမွာ အေျခခံ ေလာက္ပင္ မေျပာတတ္၊ နားမလည္ ရံုသာမက ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ စကားေျပာရမွာ စိုးရြံ႔ ထြက္ေျပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာျပန္လွ်င္လည္း ဘယ္လိုမွ နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ ထိုင္းသံ၀ဲမႈ ကိုၾကံဳေတြ႕ ႏိုင္ေလသည္။ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ပညာတတ္ႏွင့္ ရာထူးအဆင့္ ျမင့္မားသူ မ်ားကမူ အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏုိင္ ပီသစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ ေလသည္။

ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားဧ။္လက္သံုးစကား "ဆဘိုင္၊ဆဘိုင္ " ကိုလည္း နားလည္ပါမွ ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေပမည္။ အေၾကာင္းမွာ ေအးေဆးေပါ့ဟု အဓိပၸာယ္ ရေသာ ထိုစကား ကဲ့သို႕ပင္ က်င့္ၾကံသျဖင့္ တခ်ိန္လံုး ေတာင္း ဆို ေနရေသာ တြန္းအားေပးမႈ ကို စိတ္ရွည္ရွည္ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တည္း။ ထိုင္းမ်ားဧ။္ အျပံဳး ကိုလည္း နားလည္မႈ မမွားပါမွ ဒုကၼၡ ေရာက္မႈမွ လြတ္ကင္းပါမည္။ Land of Smiles ဟု အမည္တြင္ ေသာ ထိုင္းမ်ား သည္ ခ်စ္၊ မုန္း၊ အားက်၊ မနာလို၊ ေပ်ာ္၊ စိတ္ညစ္၊ စိတ္ဆိုး၊ ေက်နပ္ေသာ အခါတိုင္း ျပံဳးေလရာ ကိုယ့္ကိုျပံဳးၿပီး ဆက္ဆံ တိုင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္း သည္ဟု ထင္မွတ္ မွားပါက ျမန္ျမန္ ဒုကၼၡ ေရာက္ေပ မည္။

လမ္းမွားလွ်င္ ေျမပံုကို အားကိုးတတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ကိုလည္း ပ်ိဳးေထာင္ပါမွ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခ်စ္သနား ရာ ေရာက္ေပမည္။ မဟုတ္လွ်င္ ၿပီးလွ်င္ ၿပီးေရာ လမ္းညႊန္ေလ့ ရွိေသာ ထိုင္းမ်ား ေၾကာင့္ မလို ရာ ေရာက္ကာ လမ္းေပ်ာက္ တတ္ေလသည္။ ထို႕ျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္ အက်င့္ပါ ခဲ့သည့္အတိုင္း ဘဏ္ကို မယံု ဘဲ ရွိသမွ်ေငြ ကိုအိတ္ထဲ ထည့္ထား တတ္ေသာ ျမန္မာ့ အက်င့္ကို သိၿပီး ျဖစ္ေနေသာ ခါးပိုက္ႏိႈက္ မ်ားက ျမန္မာစကား ေျပာသံ ၾကားသည္ႏွင့္ ေနာက္ေယာင္ခံ လိုက္ကာ အလစ္သုတ္ ေလ့ရွိေၾကာင္း ေစ်းအမ်ားဆံုး တည္ရွိရာ ဆူခမ္ဗစ္ ရပ္ကြက္ ရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားေလသည္။ သည္မွ်ဆိုလွ်င္ ထိုင္းတြင္အလုပ္ လုပ္ႏိုင္ရန္ ဗဟုသုတ စံုေလာက္ၿပီ ဟု ယူဆမိပါသည္။

(မခြန္ျမလိႈင္ရဲ႕ ဘေလာ့မွ ယူသံုးထားပါသည္။ )

1 comment:

Chit Oo "Mstudio" Photographer said...

it is nice to read
great writer and give more knowladges.
have a nice time
ko chit oo